Τεχνικές Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Τεχνικές Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής» αποδεικνύει τις θεωρητικές γνώσεις που διαθέτει το άτομο που ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτότυπων κεραμικών καθημερινών ειδών και αναμνηστικών. Γνωρίζει ποια είναι τα στάδια παραγωγής ενός αντικειμένου, διαθέτει βασικές γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του πηλού και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται, τα εργαλεία και τους τρόπους κατασκευής, αλλά και τους τρόπους διακόσμησης.

Τέλος, είναι σε θέση να γνωρίζει παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους ψησίματος και την λειτουργία του «κεραμικού καμινιού».

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top