Τεχνικές Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Τεχνικές Κεραμικής & Αγγειοπλαστικής» αποδεικνύει τις θεωρητικές γνώσεις στις πρώτες ύλες και τη διαδικασία δημιουργίας κεραμικών που διαθέτει το άτομο που ασχολείται με τον σχεδιασμό και τη δημιουργία πρωτότυπων κεραμικών καθημερινών ειδών και αναμνηστικών. Γνωρίζει ποια είναι τα στάδια παραγωγής ενός αντικειμένου, διαθέτει βασικές γνώσεις σχετικά με τις ιδιότητες του πηλού και τις πρώτες ύλες που απαιτούνται, τα εργαλεία και τους τρόπους κατασκευής, αλλά και τους τρόπους διακόσμησης. Τέλος, είναι σε θέση να γνωρίζει παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους ψησίματος και την λειτουργία του «κεραμικού καμινιού», ώστε να μπορούν να προσφέρουν ποιοτικά κεραμικά αντικείμενα και αναμνηστικά.  Οι επαγγελματίες που θα λάβουν την ως άνω πιστοποίηση θα μπορούν να απασχοληθούν σε εργαστήρια, βιοτεχνικές μονάδες κατασκευής ή επεξεργασίας κεραμικών αντικειμένων καθώς και σε οργανισμούς ή φορείς χειροτεχνίας. Οι επαγγελματικές προοπτικές για τους πιστοποιημένους κατόχους της ειδικότητας «Τεχνικές Κεραμικής και Αγγειοπλαστικής» παρουσιάζουν θετικές τάσεις ανάπτυξης. Η κεραμική τέχνη στην Ελλάδα έχει μεγάλη ιστορία και συνεχή εξέλιξη, κάτι το οποίο εάν συνδυαστεί με τον τομέα του τουρισμού και δη του θεματικού τουρισμού, μπορεί να συμβάλει θετικά στην προώθηση και εξέλιξη της ειδικότητας με την ταυτόχρονη προώθηση της ελληνικής ιστορίας και της παραδοσιακής τέχνης. Επίσης, η δημιουργία και εμπορική αξιοποίηση κεραμικών αντικειμένων και προϊόντων αγγειοπλαστικής μπορεί να συμβάλει στην τόνωση της παραγωγικής φυσιογνωμίας της Ελλάδας και στην ενίσχυση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονομίας.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981)

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top