Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου – Θεωρητικό Επίπεδο

Κατηγορία:

Ο κάτοχος του πιστοποιητικού «Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου – Θεωρητικό Επίπεδο» ορίζεται ως το άτομο που κατέχει τις απαραίτητες γνώσεις όσον αφορά στα συστήματα μεταφοράς, στην συντήρηση και στην ασφάλεια εγκαταστάσεων φυσικού αερίου, έτσι ώστε να συμμετέχει στην άρτια και ασφαλή λειτουργία των εν λόγω εγκαταστάσεων. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η χρήση του φυσικού αερίου έναντι άλλων ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε μικρότερη παραγωγή διοξειδίου του άνθρακα, το άτομο αυτό συμμετέχει στην εξυπηρέτηση διαφόρων αναγκών του ανθρώπου (όπως είναι για παράδειγμα η θέρμανση), με τεχνικές που είναι φιλικές προς το περιβάλλον.

Ο «Ειδικός σε Θέματα Φυσικού Αερίου – Θεωρητικό Επίπεδο» θα μπορεί να ασχολείται και να διεκπεραιώνει εργασίες που αφορούν στον εξοπλισμό δικτύων μεταφοράς και διανομής φυσικού αερίου και στην προστασία αυτών και θα μπορεί να αναγνωρίζει τους κινδύνους που προκύπτουν από τη χρήση φυσικού αερίου, φροντίζοντας παράλληλα να συμμετέχει στον περιορισμό των κινδύνων αυτών. Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα του συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Εμπλοκή κατόπιν υποδείξεως και καθοδήγησης από άτομα που έχουν δικαίωμα σύνταξης μελετών, κατασκευής και ελέγχου-επιθεώρησης εγκαταστάσεων φυσικού αερίου στην διευκόλυνση της εργασίας τους.
  • Υποστήριξη ενεργειών που εφαρμόζονται με σκοπό την συμμόρφωση με την Κείμενη Νομοθεσία.
  • Συμμετοχή στην λήψη μέτρων έκτακτης ανάγκης (όπως για παράδειγμα η διαρροή φυσικού αερίου).

 

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Ηλικία: 18 ετών και άνω και
  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος μεταδευτεροβάθμιας ή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής σχολής/εκπαιδευτικού ιδρύματος με προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο με το αντικείμενο πιστοποίησης.ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (πχ. Λύκειο) και άνω και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 40 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε  συναφές αντικείμενο. ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/ κατάρτιση διάρκειας τουλάχιστον 80 ωρών ή 6 μήνες επαγγελματικής εμπειρίας σε συναφές αντικείμενο. ή

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top