Τεχνικές συντήρησης εκκλησιαστικών δομών

Κατηγορία:

Ο κάτοχος της πιστοποίησης «Τεχνικές συντήρησης εκκλησιαστικών δομών» ορίζεται ως το άτομο που αποδεικνύει τις θεωρητικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την διεκπεραίωση των κάτωθι ενδεικτικών εργασιών που σχετίζονται με τη συντήρηση εκκλησιαστικών δομών:

 • Εκτέλεση διαφόρων εργασιών επισκευών, βελτιώσεων, αποκαταστάσεων, τροποποιήσεων και εν γένει οικοδομικές και γενικότερα κτιριακές εργασίες μικρής κλίμακας, σε εκκλησιαστικές δομές.
 • Γενικές εργασίες μικρής κλίμακας για τη συντήρηση των εκκλησιαστικών κτιριακών εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένων κατασκευών, στεγών, ελαιοχρωματισμών, σοβατισμάτων και άλλων σχετικών υπηρεσιών.
 • Μικρής κλίμακας εγκατάσταση και συντήρηση εξοπλισμού γραφείων και επίπλων (καθίσματα, στασίδια, παγκάρια, κηροθήκες κ.α.)
 • Υποστηρικτικές χειρωνακτικές εργασίες (πχ. συναρμολόγηση απλών κατασκευών ).
 • Τοποθέτηση προειδοποιητικών σημάτων (π.χ. πινακίδες) για περαστικούς
 • Εργασίες αδιαβροχοποίησης μαρμάρων και καθαρισμού.
 • Αποκατάσταση και συντήρηση αρμολογημάτων, επιχρισμάτων και επενδύσεων.
 • Παροχή βοήθειας στην τοποθέτηση και μεταφορά προσωρινών κατασκευών (π.χ. σκαλωσιών)
 • Υλοποίηση εργασιών αποκατάστασης, ενίσχυσης και συντήρησης ξύλινων κατασκευών πατωμάτων, τοιχοποιίας, στεγών, καρφωμάτων, κουφωμάτων (σε έργα μικρής κλίμακας).

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

 • Απόφοιτος προαιρετικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Λύκειο) ή
 • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και εκπαίδευση/κατάρτιση σε συναφές αντικείμενο διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών.

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top