Βοηθός στην Ανακατασκευή (Ρεκτιφιέ) Κινητήρων και εξαρτημάτων αυτών-Θεωρητικό Επίπεδο

Κατηγορία:

Η επιτυχής συμμετοχή ενός υποψηφίου στις εξετάσεις πιστοποίησης του συγκεκριμένου αντικειμένου αποδεικνύει πως διαθέτει την επάρκεια και την ικανότητα για να αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση και ομαλή λειτουργία προβληματικών κινητήρων. Ως ρεκτιφιέ αναφέρουμε την σειρά των μηχανουργικών και μηχανολογικών ενεργειών για την αποκατάσταση της αρχική κατάστασης μιας μηχανής, ώστε αυτή να λειτουργεί σωστά, ειδικότερα μέσω της αποκατάστασης ενός φθαρμένου κυλίνδρου, με λείανση των εξωτερικών τοιχωμάτων του. Εντούτοις περιλαμβάνει την αποκατάσταση της λειτουργικότητας μιας ευρύτερης σειράς εξαρτημάτων του κινητήρα, μέσω ειδικών μηχανουργικών εργασιών αποκατάστασης των μεταλλικών μερών τους.

Η ύλη των εξετάσεων περιλαμβάνει τόσο τις θεωρητικές γνώσεις του υποψήφιου όσο και τις γνώσεις του αναφορικά με τρέχοντα θέματα της ανακατασκευής (ρεκτιφιέ) κινητήρων και των εξαρτημάτων αυτών.

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

  • Απόφοιτος ΠΕ
  • Απόφοιτος οποιασδήποτε σχολής σχετικού αντικειμένου (πχ ΤΕΣ, ΕΠΑΛ,ΕΠΑΣ, ΤΕΕ)
  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σχετική επαγγελματική κατάρτιση
  • Απόφοιτος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης και σχετική επαγγελματική εμπειρία

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Shopping Cart
Scroll to Top