Τεχνικές Εγκατάστασης και Συντήρησης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων

Κατηγορία:

Ο κάτοχος πιστοποίησης «Τεχνικές Εγκατάστασης και Συντήρησης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» ορίζεται ως το άτομο το οποίο είναι σε θέση να κατανοεί πλήρως τα στάδια της εγκατάστασης των υποδομών αυτών καθώς και τις επιμέρους τεχνικές που διενεργούνται για την ολοκλήρωσή τους. Παράλληλα, έχει γνώσεις σχετικά με την παρακολούθηση της κατάστασης και τη συντήρηση των υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων. Η επιτυχής συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης του αντικειμένου με τίτλο «Τεχνικές Εγκατάστασης και Συντήρησης Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων» αποδεικνύει τις γνώσεις που διαθέτει κάποιο άτομο ώστε να διαχειρίζεται με τον κατάλληλο τρόπο ζητήματα αναφορικά με τις τεχνικές εγκατάστασης και συντήρησης των υποδομών επαναφόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων.

Στα ενδεικτικά εργασιακά καθήκοντα συμπεριλαμβάνονται τα εξής:

  • Συμμετοχή στην προετοιμασία του χώρου εγκατάστασης
  • Παρακολούθηση της κατάστασης των Υποδομών Επαναφόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων
  • Συνδρομή στη δρομολόγηση και διαχείριση των καλωδίων
  • Μέριμνα για τη συντήρηση και αντιμετώπιση των βλαβών

 

Προϋποθέσεις συμμετοχής στην εξέταση πιστοποίησης:

 

Να είναι ηλικίας 18 ετών και άνω και:

  • Απόφοιτος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή
  • Απόφοιτος προαιρετικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ Λύκειο) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 30 ωρών) ή
  • Απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με εκπαιδευτικό προσανατολισμό σε συναφές αντικείμενο ή
  • Απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο μέχρι το 1980 ή από τριτάξιο Γυμνάσιο από το 1981) και ολοκλήρωση προγράμματος κατάρτισης σε συναφές αντικείμενο (διάρκειας τουλάχιστον 50 ωρών)

 

* Στο εν λόγω υπο-σχήμα δίνεται η δυνατότητα αξιολόγησης του υποψηφίου στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος επιλέξει να εξετασθεί στην Αγγλική γλώσσα, συστήνεται το επίπεδο γνώσης του στα αγγλικά να είναι τουλάχιστον Β1 (μέτρια γνώση).

 

Φόρμα ενδιαφέροντος

 

Καλάθι αγορών
Scroll to Top